Welkom! Wij zijn een welzijnsorganisatie in De Ronde Venen en voor een deel ook actief in Uithoorn. Inwoners die het moeilijk vinden een oplossing te bedenken voor een situatie in hun dagelijks leven, kunnen contact met ons opnemen. De medewerkers en vrijwilligers bieden informatie, advies en ondersteuning. Ook stimuleren zij inwoners elkaar te ontmoeten en samen activiteiten te ondernemen. Hierdoor hebben inwoners meer kans een fijn, gezond en gelukkig leven te leiden.