Inwoners ondersteuning

Inwoners moeten zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Dat kan soms best lastig zijn. Soms is het niet duidelijk hoe je bepaalde dingen moet regelen. De sociaal werkers kunnen daarbij ondersteunen. Zij hebben veel kennis van alle regelingen en mogelijkheden in de gemeente die de leefsituatie van inwoners verbetert.

Enkele voorbeelden van vragen

  • Ik ga me steeds onveiliger voelen in mijn eigen huis en buurt. Wat kan ik hier aan doen?
  • Ik kan niet meer reizen met het openbaar vervoer. Zijn er voor mij mogelijkheden om toch eens naar mijn kinderen te gaan?
  • Ik woon nog maar kort in deze gemeente en ken hier bijna niemand. Hoe kan ik in contact komen met anderen?
  • Ik hoorde dat ouderen met een AOW uitkering soms kwijtschelding kunnen vragen van gemeentelijke belastingen. Kan iemand mij daarbij helpen?
  • Mijn huis wordt te groot. Ik wil eigenlijk op zoek naar een klein appartement. Hoe pak ik dit aan?
  • Sinds mijn vrouw is overleden heb ik moeite met het bereiden van de warme maaltijd. Welke mogelijkheden heb ik?

Kosten en aanmelden

Voor contact met de sociaal werkers is geen verwijzing nodig. Er zijn geen kosten aan verbonden.