Maatje voor Elkaar

Inwoners die door bepaalde omstandigheden of gebeurtenissen weinig mensen om zich heen hebben voor een praatje, een activiteit of een uitstapje, kunnen een beroep doen op Maatje voor Elkaar. Aan de hand van overeenkomstige interesses koppelt de coördinator een maatjesvrijwilliger aan een inwoner in De Ronde Venen. Wat het maatjeskoppel doet en hoe frequent ze contact hebben, wordt in onderling overleg afgesproken. De klik is het belangrijkste. De koppeling is in principe voor de periode van 1 jaar. Voorbeelden van gezamenlijke activiteiten zijn:

  • Naar de markt gaan, winkelen
  • Theater, museum, concert bezoeken
  • Gemeenschappelijke hobby’s beoefenen, zoals schaken, fotograferen
  • Restaurant of café bezoeken
  • Wandelen, fietsen

Kosten en aanmelden

Er zijn geen kosten verbonden om gekoppeld te worden aan een maatjesvrijwilliger. Voor meer informatie, neem contact op met Adriana.