Buurtbemiddeling

Het is prettig om goed contact met je buren te hebben, maar soms kan een kleine ergernis oplopen tot een grote ruzie door geluidsoverlast, parkeerproblemen of huisdieren. Buurtbemiddeling is een methode die in Nederland al langere tijd met succes wordt toegepast. Samen met getrainde, vrijwillige bemiddelaars leren buurtgenoten weer met elkaar in gesprek te gaan en goede afspraken te maken. De methode werkt het best in een vroeg stadium en bij niet al te ernstige problemen.

Kosten en aanmelden

Buurtbemiddeling is een gratis dienst voor alle inwoners van de gemeente De Ronde Venen en wordt mogelijk gemaakt door samenwerking met Kwadraad, Cazas Wonen en gemeente De Ronde Venen. Meer informatie is op te vragen bij Grace.