Steunpunt Mantelzorg

Mensen die langere tijd voor een familielid, vrienden of buren zorgen, zonder dat ze daarvoor betaald worden, zijn mantelzorgers. Dat kan heel zwaar zijn. Steunpunt Mantelzorg biedt hulp en ondersteuning. Bijvoorbeeld door het bieden van een luisterend oor, het organiseren van lotgenotengroepen of het tijdelijk inzetten van een vrijwilliger, zodat de mantelzorger even tijd voor zichzelf heeft.

Kijk voor meer informatie op de website van Mantelzorg De Ronde Venen: