Wat doet het jongerenwerk?

De jongerenwerkers gaan in gesprek met jongeren en hun omgeving over wat hen dagelijks bezighoudt. Komt het jongerenwerk in dit gesprek dingen tegen waar de jongeren mee zitten (bijvoorbeeld: pesten, motivatie op school, werk of daginvulling, inkomen, drugs en alcohol, huisvesting, problemen thuis etc.) en die hun belemmeren in het dagelijks leven, dan gaat het jongerenwerk samen met de jongere opzoek naar een oplossing. De jongerenwerker kan in een aantal gesprekken samen met de jongere en zijn omgeving toewerken naar een oplossing of verbetering van zijn/haar situatie. Voorbeelden van mogelijke oplossingen zijn het samen vinden van een stageplaats of een baan. Het jongerenwerk sluit aan bij de leefwereld, het leefdomein en op het leefritme van jongeren. Dit biedt voor jongeren een opening om met het jongerenwerk hun knelpunten te bespreken. Wanneer een jongere een vraag stelt die specifieke hulp of ondersteuning vraagt, maakt de jongerenwerker het mogelijk dat de jongere deze hulpverlening krijgt. Hierbij wordt de jongere begeleidt in de doorverwijzing naar de betreffende hulpverlening. Dit kan door bijvoorbeeld samen met de jongere in gesprek te gaan met een hulpverlener.

Naast het verbinden met specifieke hulpverlening legt het jongerenwerk ook de verbinding met de buurt/wijk. Dit met als doel het integreren van jongeren in de wijk en leefomgeving. Het jongerenwerk werkt hierin samen met o.a. gemeente, politie, woningbouwcorporaties en bewoners. Als de omgeving zich zorgen maakt over een jongere gaat de jongerenwerker in gesprek en op zoek naar oplossingen in samenwerking met het uitgebreide netwerk van het jongerenwerk.