Organisatie

De werkorganisatie heeft een platte structuur.  Professionals zoals bijvoorbeeld jongerenwerkers, sociaal werkers en ondersteuners zijn HBO opgeleid en zelf verantwoordelijk voor taak, inhoud en samenwerking. Met elkaar werken zij vanuit verschillende invalshoeken en expertises aan het versterken van inwoners en van de samenleving. De vrijwilligers van Tympaan-De Baat leveren hier op verschillende manieren en vanuit verschillende diensten en projecten een aanzienlijke bijdrage aan.

 

Missie en visie

Missie

Stichting Servicepunt & Tympaan-De Baat versterkt de zelfredzaamheid en saamhorigheid van individuele & groepen inwoners en vergroot de maatschappelijke betrokkenheid en participatie in haar werkgebied.

Visie

Stichting Servicepunt & Tympaan-De Baat gelooft in een samenleving waarin iedereen meedoet. Door de unieke samenwerking tussen medewerkers, vrijwilligers en professionals ontstaan er diensten en activiteiten die een meerwaarde hebben en duurzame resultaten opleveren voor de samenleving. Tevens adviseert zij over maatschappelijke ontwikkelingen. De toegang tot Stichting Servicepunt & Tympaan-De Baat is laagdrempelig, zodat alle inwoners in de gelegenheid worden gesteld om er gebruik van te maken.

Het bestuur

Het bestuur van Tympaan-De Baat bestaat uit 6 leden. Zij vormen samen een toezichthoudend bestuur conform de gouvernance code van Sociaal Werk Nederland. Het bestuur heeft de dagelijkse leiding van de organisatie gemandateerd aan de directeur: Ron Deurloo..

Mevr. C. (Charlotte) de Kloet-de Kort Voorzitter
Dhr. A.A. (Ad) Bax Penningmeester
Mevr. M.M.N.J.C. (Marie-Madeleine) Claassen  Algemeen bestuurslid
Dhr. A. (Adriaan) Slurink Algemeen bestuurslid
   
   

Contactpersoon voor het bestuur is Ron Deurloo, directeur. Het bestuur is ook rechtstreeks te benaderen uitsluitend via e-mail: info@stdb.nl.

De statutaire naam is Stichting Servicepunt & Tympaan-De Baat. De organisatie is op 14 november 2017 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht met KVK-nummer: 41181454.

Algemeen rekeningnummer voor donaties:

Rekeningnummer: NL38 RABO 0135 2584 99 t.n.v. Stichting Servicepunt & Tympaan-De Baat.
Stichting Servicepunt & Tympaan-De Baat is aangemerkt door de Belastingdienst als ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling.
Ons kvk-nummer is: 41181454