Organisatie

Wie zijn wij?

Wij zijn een welzijnsorganisatie in De Ronde Venen en voor een deel ook actief in Uithoorn. Inwoners die het moeilijk vinden een oplossing te bedenken voor een situatie in hun dagelijks leven, kunnen contact met ons opnemen. Onze medewerkers en vrijwilligers bieden informatie, advies en ondersteuning om hen weer op weg te helpen. Denk aan omgaan met geld, hulp bij de Nederlandse taal of advies over de zorg voor een ziek familielid. Ook stimuleren zij inwoners elkaar te ontmoeten en samen activiteiten te ondernemen. Zoals met buurtbewoners een kopje koffie of thee drinken in een buurtkamer, met een groep wandelen of fietsen of vrijwilligerswerk doen. Inwoners kunnen ook contact opnemen met onze Servicepunten in Abcoude, Mijdrecht, Wilnis en Vinkeveen. Indien nodig, worden ze doorverwezen naar de gemeente of een andere organisatie die hen verder helpt.

Inclusie

De bijna 40 medewerkers en bijna 600 vrijwilligers staan nauw in verbinding met de samenleving. Met elkaar doen wij ons best om oog te hebben voor iedere inwoner die steun kan gebruiken. In opdracht van de gemeente werken wij aan het thema inclusie in De Ronde Venen. Het doel van deze opdracht is dat inwoners, ondernemers en de gemeente zelf, steeds bewuster worden dat álle inwoners mee moeten kunnen doen in onze samenleving. Zo verbinden én versterken wij inwoners en is onze dienstverlening voor iedereen bereikbaar. Hierdoor hebben inwoners meer kans een fijn, gezond en gelukkig leven te leiden.

Wij geloven dat zorgen voor elkaar eigenlijk voor iedereen een goed idee is. Voor de mensen die steun nodig hebben, maar ook voor de vrijwilligers zelf. Iets voor een ander doen, daar word je blij van!

Missie

Tympaan De Baat versterkt de zelfredzaamheid en saamhorigheid van individuele & groepen inwoners en vergroot de maatschappelijke betrokkenheid en participatie in haar werkgebied.

Visie

Tympaan De Baat gelooft in een samenleving waarin iedereen meedoet. Door de unieke samenwerking tussen medewerkers, vrijwilligers en professionals ontstaan er diensten en activiteiten die een meerwaarde hebben en duurzame resultaten opleveren voor de samenleving. Tevens adviseert zij over maatschappelijke ontwikkelingen. De toegang tot Tympaan De Baat is laagdrempelig, zodat alle inwoners in de gelegenheid worden gesteld om er gebruik van te maken.

Het bestuur

Het bestuur van Tympaan De Baat bestaat uit 4 leden. Zij vormen samen een toezichthoudend bestuur conform de gouvernance code van Sociaal Werk Nederland. Het bestuur heeft de dagelijkse leiding van de organisatie gemandateerd aan de directeur: Ron Deurloo.

Mevr. C. (Charlotte) de Kloet-de KortVoorzitter
Dhr. A.A. (Ad) BaxPenningmeester
Dhr. A. (Adriaan) SlurinkAlgemeen bestuurslid

Contactpersoon voor het bestuur is Ron Deurloo, directeur. Het bestuur is uitsluitend via e-mail te benaderen: info@stdb.nl.

De statutaire naam is Stichting Servicepunt & Tympaan-De Baat. De organisatie is op 14 november 2017 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht met KVK-nummer: 41181454.

Algemeen rekeningnummer voor donaties:

Rekeningnummer: NL38 RABO 0135 2584 99 t.n.v. Stichting Servicepunt & Tympaan-De Baat.

ANBI

Stichting Servicepunt & Tympaan-De Baat is aangemerkt door de Belastingdienst als ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling.

Klachten

Heb je een klacht? Klik hieronder voor onze klachtenprocedure: