Buurtkamers

Wat is een buurtkamer?
Een buurtkamer is een kleinschalige ontmoetingsruimte voor met name oudere bewoners (55+) uit de wijk of het dorp. Een gratis open inloop in een gastvrije ”huiskamer” met tijd voor een praatje, waar men een kopje koffie of thee krijgt aangeboden. Men kan er kranten en tijdschriften lezen en er zijn diverse tafelspelen en een sjoelbak.

Er zijn ook creative activiteiten en er worden regelmatig informatieve gasten in het kader van “Op de koffie mét” uitgenodigd. Er is een prikbord met alle actuele activiteiten voor senioren. Ook gezamenlijk eten (tegen kostprijs) en eventueel meehelpen met koken behoort tot de mogelijkheid. Kortom, een plek waar niets hoeft en van alles kan. Een plek waar buurtbewoners elkaar beter leren kennen en waar vrijwilligers helpen om gezamenlijke activiteiten te organiseren. 

Waarom een buurtkamer? 
Een buurtkamer speelt in op de wens van veel ouderen om zo lang mogelijk zelfstandig te willen blijven wonen. Zeker voor hen is het belangrijk om actief te blijven deelnemen aan het maatschappelijk leven en anderen te ontmoeten in de eigen buurt met aandacht en zorg voor elkaar. Juist in deze tijd is het van wezenlijk belang dat mensen in buurt en dorp iets voor elkaar kunnen betekenen. Samen een ieder het gevoel geven dat het prettig wonen en leven in een wijk is.

Hoe komt een buurtkamer tot stand?
In De Ronde Venen is het initiatief voor Buurtkamers genomen door Tympaan-De Baat, in samenwerking met o.a. Woningcorporatie GroenWest, Careyn Thuiszorg, Maatschappelijk Werk en zorgcentra De Ronde Venen en uiteraard de Gemeente.

De coördinator heeft contact met de wijkcomités,  vrijwilligersorganisaties die met ouderen werkzaam zijn, de wijkverpleegkundige, de thuiszorg en de wijkagent. Momenteel zijn er in 4 kernen van De Ronde Venen Buurtkamers. Er wordt steeds een (goedkope) locatie gezocht die voor ouderen makkelijk bereikbaar is en waar een “eigen” huiselijke sfeer gecreëerd kan worden. Vrijwilligers worden nauw betrokken bij de voorbereiding van de inrichting en activiteiten in de Buurtkamers. Na een intensieve publiciteitsronde start de Buurtkamer en volgt er een officiële opening. Vanuit de “open inloop” activiteit kunnen ook diverse andere doelgroepen in de Buurtkamer accommodatie starten. De Buurtkamer activiteiten worden gratis aangeboden en mogelijk gemaakt door financiering vanuit de gemeente middels de Wet Maatschappelijk Ondersteuning (WMO). En uiteraard door inzet van de vele vrijwilligers.  

Landelijk zijn er al een groot aantal buurtkamerprojecten  in wijken waar verhoudingsgewijs veel senioren wonen. 

Vrijwilligers
Een buurtkamer is er niet zomaar. Alleen met een gezellige ruimte met open inloop zijn we er niet! Uiteraard zijn er mensen nodig die graag als gastheer of gastvrouw willen fungeren en vrijwilligers die af en toe activiteiten organiseren en begeleiden. En natuurlijk moeten we met elkaar mensen enthousiast maken om de buurtkamer te bezoeken en desnoods op te halen. Via het servicepunt vindt er bemiddeling plaats voor “deur-tot-deur” vervoer voor ouderen binnen het eigen dorp voor sociale en culturele activiteiten.

Vindt u het leuk om zorg te dragen voor een prettige sfeer, de koffie en thee, maar kunt u ook goed luisteren en een groepsgesprek voeren?
Wilt u een activiteit begeleiden? (Bv spelletjes, creatieve activiteiten als bloemschikken, schilderen, enz.)
Wilt u buurtbewoners ophalen uit de wijk en naar de Buurtkamer brengen?
Of misschien kunt u wel iemand die eigenlijk wel iets voor de medebuurtgenoten wil doen?

De Buurtkamers zijn in principe het hele jaar open behalve op zon/feestdagen. Ook vrijwilligers die een deel van het jaar ingeroosterd willen worden zijn welkom. Vrijwilligers werken zelfstandig in teams per dagdeel, worden intensief begeleid door de coördinator en kunnen deelnemen aan diverse cursussen vanuit het welzijnswerk.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:
coördinatoren Floor de Boer en Jacqueline Sluijs  (De Hoef-Mijdrecht-Wilnis), (0297) 230 280, p.jongsma@stdb.nl

coördinator Annemarie Keja (Baambrugge-Vinkeveen) tel. (0294) 284 824, a.keja@stdb.nl

Als u vervoer nodig heeft kunt u bellen met het Servicepunt, tel.nr. (0297) 587 600.

 
Waar vindt u de Buurtkamers?

MIJDRECHT (tijdelijk gesloten)

G. van Aemstelstr. 5 
3641 AP Mijdrecht
0297-288466 (tijdens openingstijden)
Open inloop: 
Dinsdag en donderdag 10.00-12.00 uur 
Mee-eten kan op dinsdag en donderdag van 12:00 tot ca. 13:15 uur 
Hiervoor kunt u zich 's morgens telefonisch opgeven tussen 9:30-10:00 uur

Repair Café: elke 2e en 4e donderdag van 14:00-16:00 uur. Aanmelden niet nodig.

BUURTKAMER VINKEVEEN

Open inloop: 
Elke dinsdag en donderdag 10.00-12.00 uur
Eettafels: 1 x per maand in De Boei 12.00-13.30 uur. Zie activiteiten voor de details. 

Locatie: De Boei).
Kerklaan 32
3645 EV Vinkeveen
Telefoon(tijdens openingstijden): 06-86870629
 

BUURTKAMER DE HOEF

Open inloop: elke dinsdag van 10.00-12.00 uur
Eettafels 1 x kwartaal op dinsdag van 12:00 tot 13:00 uur.
Locatie: Oostzijde 45 1426 AE De Hoef
Telefoon(tijdens openingstijden): 06-57125450

BUURTKAMER WILNIS (tijdelijk gesloten)

Open inloop: elke dinsdag en donderdag van 10.00-12.00 uur
Eettafels: dinsdag 12.00- 13.15 en donderdag 12.00-13.30 uur
Locatie: Dorpscentrum Willisstee (via achteringang)
P. Joostenlaan 24
3648 XR Wilnis
Bel voor info tijdens openingstijden: (0297) 250 692

BUURTKAMER BAAMBRUGGE

Open inloop iedere dinsdag tussen 10.00 tot 13.00 uur
Locatie: Dorpshuis De Vijf Bogen
Prinses Margrietstraat 10
1396 JX Baambrugge


Bel voor info tijdens openingstijden: tel (0294) 291 955.

Klik hier voor een verslagje van vrijwilliger Anita Both.

Ook onderdeel van Tympaan-De Baat

Servicepunt Steunpunt Vrijwilligerswerk
Mantelzorg De Ronde Venen Jongerenwerk De Ronde Venen

Uitgelicht

Kinderen en jongeren die opgroeien met een gezinslid met een ziekte, beperking of verslaving noemen... Lees verder
Steeds meer zaken worden digitaal geregeld. Hoe doet u dat op een veilige manier? Welke stappen... Lees verder