PlusBus

De PlusBus is een begeleidingsdienst voor ouderen vanaf 55 jaar en mindervaliden, met het doel het voorkomen en tegengaan van eenzaamheid. De PlusBus biedt begeleiding aan iedereen die zich zonder hulp niet of nauwelijks buitenshuis kan begeven.