Netwerkcoaching

Een sterk sociaal netwerk is voor iedereen belangrijk. Voor emotionele ondersteuning, warmte gezelligheid of hulp zijn we aangewezen op mensen om ons heen. Bestaande contacten onderhouden of nieuwe maken is niet altijd even makkelijk. Een Netwerkcoach van Tympaan-De Baat biedt ondersteuning in het (weer) opbouwen van  een sociaal netwerk. Zij doen dit op vrijwillige basis. Netwerkcoaching is er voor alle inwoners in de gemeente De Ronde Venen die om welke reden dan ook hun netwerk willen uitbreiden en/of versterken en daar ondersteuning bij wensen. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Waar helpt een coach bij?

Een coach helpt om stappen te ondernemen om het netwerk uit te breiden. Daarbij wordt uitgegaan van de wensen en de mogelijkheden van de cliënt. Eerst wordt de huidige situatie in kaart gebracht. Daarna komen de wensen, dromen en sterke kanten aan bod. De cliënt wordt gestimuleerd om te onderzoeken wat zijn/ haar omgeving aan mogelijkheden biedt om anderen te ontmoeten. En tenslotte wordt er echt actie ondernomen. De coach is er dan vooral om te motiveren en om samen terug te kijken naar de stappen die gezet zijn. 

Ondersteuningstraject

Een ondersteuningstraject bestaat uit ongeveer 10 tot 15 gesprekken en kan een half jaar tot 9 maanden duren.
De opleiding en begeleiding van de coaches is mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van Het Oranje Fonds en het Skanfonds. 

Voor informatie kun je contact opnemen met Tympaan-De Baat.