Maatje voor Elkaar

Aan de hand van overeenkomstige interesses koppelt de coördinator van Tympaan-De Baat een maatjesvrijwilliger aan een inwoner van De Ronde Venen die op bepaalde punten in het leven even ondersteuning nodig heeft.
Een ‘maatjescontact’ wordt aangegaan voor een periode van een jaar met als belangrijk uitgangspunt dat beide partijen plezier hebben en samen ontspannende, alledaagse activiteiten ondernemen.

Voorbeelden van activiteiten die maatjeskoppels ondernemen: wandelen of fietsen, bezoeken van een activiteit in de buurt of gaan ergens iets drinken.

Doelen van Maatje voor Elkaar

Dat de hulpvrager:

 • Op weg wordt geholpen
 • Blijft deelnemen aan de samenleving
 • Bevestigd wordt wat nog (wel) kan
 • Groeit in welbevinden
 • Uit het sociaal isolement komt

Dat de vrijwilliger:

 • In contact wordt gebracht met iemand die vaak komt uit een andere ‘wereld’ dan die van hem of haar
 • Zijn blikveld vergroot
 • Voldoening krijgt om van betekenis te zijn

Een mooi voorbeeld van een Rondeveens maatjeskoppel in de praktijk, is te zien in het filmpje van Betty en Natalia.

Voor wie is een maatjesvrijwilliger?

Heb je bijvoorbeeld door sociale, lichamelijke of psychische problemen weinig contacten of kom je moeilijk de deur uit? Door bepaalde omstandigheden, gebeurtenissen of het wegvallen van sociale contacten kun je behoefte hebben aan iemand die er voor je is. Een maatje helpt je weer op weg! Een maatje is een vrijwilliger die speciaal voor jou komt, leuke dingen met je onderneemt,

Intakegesprek

Na een telefonische kennismaking met de coördinator volgt een intakegesprek thuis. Jullie bespreken om welke reden je graag hulp zou willen ontvangen van een maatjesvrijwilliger. En wat je graag met die persoon wilt ondernemen. Op welke dagen kun je bijvoorbeeld afspreken?

Kennismakingsgesprek

Indien er na het intakegesprek een geschikte vrijwilliger gevonden is, volgt er een kennismaking met je mogelijke vrijwilliger en de coördinator bij jou thuis. Als jullie allebei instemmen tot het aangaan van het maatjesontact, maken we gezamenlijk de afspraken.

Periode

Eerst is er een proefperiode waarbij je drie keer met de vrijwilliger afspreekt. Indien er een klik is, gaan jullie vanaf het vierde contactmoment het maatjescontact voor 1 jaar aan. Na die periode stopt het contact en vindt er een evaluatiegesprek plaats.

Belangrijk om vooraf te weten:

 • Je hulpvraag moet meer zijn dan alleen behoefte aan een luisterend oor of sociaal contact.
 • Kosten voor uitstapjes of het nuttigen van een consumptie tijdens een afspraak zijn voor de rekening van de hulpvrager.
 • Het gaat uitdrukkelijk om het samen doen van activiteiten en niet dat de vrijwilliger je bijvoorbeeld brengt naar de tandarts of ziekenhuis.
 • Je woont zelfstandig.
 • De vrijwilliger bezoekt jou thuis en niet andersom.

Wil je vrijwillig maatje van iemand worden?

Het maatje treedt de ander tegemoet als een gelijkwaardig persoon, waarbij de waarde van het persoonlijk contact voorop staat.

Belangrijk is dat je goed kunt luisteren en het leuk vindt om samen met iemand ontspannende alledaagse activiteiten te ondernemen. Bovendien maak je wellicht kennis met iemand uit een andere ‘wereld’ dan die van jou, waardoor mogelijk jouw eigen blikveld wordt vergroot.

Ben je:

Warm, hartelijk en sociaal vaardig? Sta je niet met een oordeel klaar? Kun je goed luisteren? Psychisch in staat een ander te kunnen helpen? Ben je voor 1 jaar en gemiddeld eens per twee weken beschikbaar? Dan is Maatje voor Twee op zoek naar jou!

De coördinator spreekt met je af op kantoor voor een intakegesprek. In dit gesprek krijg je informatie over Maatje voor Twee en de organisatie Tympaan-De Baat. je bespreekt waar je eigen interesses naar uit gaan, welke hulpvraag mogelijk bij je past, in welke plaats je het liefst iemand zoekt enzovoorts. Aan iedere vrijwilliger wordt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gevraagd.

Naast persoonlijke begeleiding van de coördinator ontvang je als maatjesvrijwilliger vanuit Tympaan-De Baat verschillende trainingen die van belang zijn bij het uitvoeren van de werkzaamheden binnen Maatje voor Twee.

Actuele hulpvragen

Bezoek voor actuele hulpvragen: www.steunpuntvrijwilligerswerk.info. Heb je een hulpvraag, of wil je een aanvraag indienen namens een hulpvrager? Stuur dan een email met de hulpvraag en de contact gegevens naar: info@servicepuntderondevenen.nl. Uiteraard ben je ook welkom op één van onze Servicepunten om jouw hulpvraag te bespreken. Ben je geïnteresseerd in de rol van maatjesvrijwilliger? Neem dan contact met ons op. Tel: (0297) 230 280, E-mail: maatjevoorelkaar@stdb.nl.

Vanwege de grote toename in hulpvragen hanteren wij op dit moment een wachtlijst. Intakegesprekken vinden ongeveer 2-3 weken na ontvangst van de aanvraag plaats. Heb je een dringende ondersteuningsbehoefte? Neem dan contact op met één van onze Servicepunten om de mogelijke alternatieven te bespreken.