Ideeënwerkplaats

Hoe vaak gebeurt het niet dat je een goed idee hebt en je afvraagt waarom je daar niet eerder op gekomen bent. Stel je voor dat al die ideeën ook echt gerealiseerd worden!

De Ideeënwerkplaats is op zoek naar mensen met ideeën! Ideeën om het leven van inwoners in De Ronde Venen mooier en beter te maken. Een ontmoetingsplek voor moeders van kinderen met autisme, een postproject tegen eenzaamheid onder ouderen of het plaatsen van een ruil-je-boekenhuis; het zijn voorbeelden van ideeën met een maatschappelijke achtergrond. Heb je een klein plan of een grote wens? Alle ideeën zijn welkom. We helpen je graag verder!

Wie zijn wij?De Ideeënwerkplaats bestaat uit:

 • inwoners van De Ronde Venen,
 • professionals van Kwadraad Maatschappelijk Werk,
 • professionals Servicepunt & Tympaan-De Baat,
 • professionals Centrum voor Jeugd en Gezin,
 • professionals Bibliotheek Angstel Vecht en Venen
 • professionals van Gemeente De Ronde Venen.

De inwoner is de motor achter verandering in de samenleving. Wij willen jou daarom graag faciliteren om te komen van idee tot uitvoerbaar plan. Wij zetten onze expertise, kennis, ervaring en netwerk in om jou te helpen met jouw idee. Wij zijn van mening dat je door samenwerking elkaar versterkt en verder komt. Je blijft eigenaar van jouw idee.

Hoe kun je jouw idee aanmelden?

Je kunt jouw idee aanmelden via:

 • De website/mailbox van de IWP (www.ideederondevenen.nl/info@ideederondevenen.nl)
 • De websites/mailboxen van de betrokken organisaties
 • Fysieke brievenbus (bijv. bibliotheek)
 • Tijdens pitchavonden, algemene- en themawerkplaatsen.
 • Via bewoners belangengroepen
 • Via websites van de deelnemers aan de IWP
 • Via de website Inwoners voor Inwoners
 • Via onze ambassadeurs die inwoners doorverwijzen naar ons
 • Via een telefoontje naar de bibliotheek en de Servicepunten

Waar moet jouw idee aan voldoen?

Een idee wordt in behandeling genomen als het voldoet aan onderstaande voorwaarden:

 • Het idee is in de basis bedoeld voor iedereen: iedereen telt mee.
 • Het idee komt vanuit inwoner(s) en is bedoeld voor meerdere inwoners van de Ronde Venen.
 • Het idee heeft raakvlak met de thema’s van de Maatschappelijke Agenda:
  • gezond leven,
  • voor jezelf zorgen,
  • naar anderen omkijken,
  • opvoeden met vertrouwen,
  • meedoen in de samenleving,
  • veilig wonen en/of leven.
 • Het idee is rendabel, dan wel zelfvoorzienend. Oftewel is (in de toekomst) niet afhankelijk van zorggelden of subsidie.
 • Het idee is gericht op de samenwerking tussen inwoners, ondernemers, het welzijnswerk, zorgaanbieders en/of de gemeente.

Wat gebeurt er als je jouw idee hebt aangemeld?

We toetsen een binnengekomen idee en kijken wat er nodig is:

 • We verwijzen je door wanneer jouw idee past in of aansluit op een lopend inwonersparticipatietraject.
 • We brengen je direct in contact met professionals, meedenkers en/of meehelpers wanneer we denken dat je op deze manier het snelste geholpen wordt bij jouw idee.  

Daarnaast organiseren we:

 • 2x per jaar een algemene- of thema werkplaats waar je samen met professionals en meedenkers aan de slag kunt met jouw idee.
 • 1 x per jaar een pitchavond waar je jouw idee kunt delen met een professionele jury en kans maakt op een juryprijs. Voorafgaand aan de pitchavond organiseren we:
  • 1 x per jaar een ideeënworkshop op jouw idee verder vorm te geven.
  • 1 x per jaar een pitchworkshop om jouw idee over te kunnen brengen.

Wat is nog meer handig om te weten?

Wij vinden het leuk om te horen hoe het is gegaan met jouw idee, en welke bijdrage de Ideeënwerkplaats heeft geleverd in de ontwikkeling en realisatie van jouw idee!

Contactpersonen Floor de Boer, Jacqueline Sluijs en Liesbeth Boswijk via opbouwwerk@stdb.nl.