Opbouwwerk

Het opbouwwerk zet in op het versterken van de kracht van groepen inwoners om bij te dragen aan de leefbaarheid in buurt, kern, dorp of wijk. Het opbouwwerk ondersteunt bewonersinitiatieven en wijk- en dorpsorganisaties en bewonersgroepen. De initiatieven moeten leiden tot verbetering van het woon- en leefklimaat van alle inwoners van de gemeente De Ronde Venen.

Thema's daarbij zijn:

  • veiligheid
  • spelen
  • groenvoorzieningen
  • wonen
  • verkeer
  • sociale infrastructuur
  • samenwerking tussen organisaties
  • inbreng van eigen inwoners
  • inclusieve samenleving

Opbouwwerk is er ook voor signalering en het bespreekbaar maken van problemen in wijk of buurt. Zij werken hiervoor samen met sociale partners, zoals de wijkagent, woonconsulent van GroenWest en contactfunctionaris van de Gemeente. 

Er zijn bij Tympaan-De Baat opbouwwerkers in dienst, die ieder hun eigen werkgebied hebben in de gemeente De Ronde Venen.
De verdeling is als volgt:
werkgebied Mijdrecht, Amstelhoek en De Hoef,- Dorine Taverne 
werkgebied Vinkeveen, Wilnis en Waverveen - Annelies de Hoop,
werkgebied Abcoude en Baambrugge.- Liesbeth Boswijk

 

Uitgelicht

In De Ronde Venen gaan we sporten met jonge mantelzorgers (leeftijd 8-13 jaar), zie bijgevoegde... Lees verder
Woensdag 29 juni a.s. organiseert Dementiezorg De Ronde Venen een bijeenkomst van 19.30 tot 21.30... Lees verder