Opbouwwerk

Het opbouwwerk zet in op het versterken van de kracht van groepen inwoners om bij te dragen aan de leefbaarheid in buurt, kern, dorp of wijk. Het opbouwwerk ondersteunt bewonersinitiatieven en wijk- en dorpsorganisaties en bewonersgroepen. De initiatieven moeten leiden tot verbetering van het woon- en leefklimaat van alle inwoners van de gemeente De Ronde Venen.

Thema's daarbij zijn:

  • veiligheid
  • spelen
  • groenvoorzieningen
  • wonen
  • verkeer
  • sociale infrastructuur
  • samenwerking tussen organisaties
  • inbreng van eigen inwoners
  • inclusieve samenleving

Opbouwwerk is er ook voor signalering en het bespreekbaar maken van problemen in wijk of buurt. Zij werken hiervoor samen met sociale partners, zoals de wijkagent, woonconsulent van GroenWest en contactfunctionaris van de Gemeente. 

Er zijn bij Tympaan-De Baat opbouwwerkers in dienst, die ieder hun eigen werkgebied hebben in de gemeente De Ronde Venen.
De verdeling is als volgt:
werkgebied Mijdrecht, Amstelhoek en De Hoef,- Dorine Taverne 
werkgebied Vinkeveen, Wilnis en Waverveen - Annelies de Hoop,
werkgebied Abcoude en Baambrugge.- Liesbeth Boswijk

 

Uitgelicht

Doelgroep: 65+’ers in de gemeente De Ronde Venen Wanneer: Woensdag 21 september en 19 oktober van... Lees verder
Het financieel café is iedere dinsdagochtend geopend van 9 uur-11 uur in de Kuyper, Kuyperlaan 50... Lees verder