Sociale partners

De samenwerkende sociale partners zijn met name de wijkagent, woonconsulent van Cazas Wonen (GroenWest), contactfunctionaris van de Gemeente en een opbouwwerker van Tympaan-De Baat. We brengen bewoners bij elkaar en wijzen de weg naar passende oplossingen. Je staat er dus niet alleen voor. 

Klik op onderstaande tegels wie bij jou in de wijk actief is.