Organisatie

De werkorganisatie heeft een platte structuur.  Professionals zoals bijvoorbeeld jongerenwerkers, sociaal werkers en ondersteuners zijn HBO opgeleid en zelf verantwoordelijk voor taak, inhoud en samenwerking. Met elkaar werken zij vanuit verschillende invalshoeken en expertises aan het versterken van inwoners en van de samenleving. De vrijwilligers van Tympaan-De Baat leveren hier op verschillende manieren en vanuit verschillende diensten en projecten een aanzienlijke bijdrage aan.

Missie en visie

Missie

De missie van Tympaan-De Baat is het creëren van een veerkrachtige samenleving door het verbinden en versterken van mensen, organisaties en ideeën.

Visie

Bovenstaande willen we realiseren door:
• zoveel mogelijk gebruik te maken van de eigen kracht van mensen en hun omgeving.
• mensen inspireren en stimuleren om een bijdrage te leveren aan de samenleving.
• professionele begeleiding en scholing te bieden aan vrijwilligers en mantelzorgers.
• persoonlijke wensen en grenzen van de klanten en vrijwilligers respecteren.
• activiteiten en faciliteiten zoveel mogelijk op kern- dan wel wijkniveau afstemmen.
• het aanbieden van alle brede en professionele kennis en ervaring op het gebied van welzijn.

Bij onze aanpak staan de volgende kernwaarden voorop:
• dichtbij
• resultaatgericht
• maatwerk
• respectvol
• duurzaam en effectief

Het bestuur

Het bestuur van Tympaan-De Baat bestaat uit 6 leden. Zij vormen samen een toezichthoudend bestuur conform de gouvernance code van Sociaal Werk Nederland. Het bestuur heeft de dagelijkse leiding van de organisatie gemandateerd aan de directeur: Mieke Telder.

Dhr. A.A. (Ad) Bax Algemeen bestuurslid
Mevr. J.A.L (Jetske) van den Bijtel  Voorzitter
mevr. M.M.N.J.C. (Marie-Madeleine) Claassen  Algemeen bestuurslid
Dhr. G. (Gert) van Hasselt Algemeen bestuurslid
Mevr. C. (Charlotte) de Kloet-de Kort Algemeen bestuurslid
Dhr. G.L. (Gerard) Telling Penningmeester

Contactpersoon voor het bestuur is Ron Deurloo, directeur a.i..  Het bestuur is ook rechtstreeks te benaderen uitsluitend via e-mail; bestuur@stdb.nl.

De statutaire naam is Stichting Servicepunt & Tympaan-De Baat. De organisatie is op 14 november 2017 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht met KVK-nummer: 41181454.

Algemeen rekeningnummer voor donaties:

Rekeningnummer: NL38 RABO 0135 2584 99 t.n.v. Stichting Servicepunt & Tympaan-De Baat.
Stichting Servicepunt & Tympaan-De Baat is aangemerkt door de Belastingdienst als ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling.
Ons kvk-nummer is: 41181454