Meer kans op eenzaamheid onder ouderen tijdens de zomer

Het is weer vakantietijd. Veel mensen gaan een tijdje weg. En dat is heerlijk natuurlijk, maar voor sommige thuisblijvers is het geen makkelijke tijd. Omdat bij veel ouderen het gevoel van eenzaamheid in de zomervakantie toeneemt, is het belangrijk dat we extra aandacht aan hen geven. Een kopje koffie drinken, een gesprekje in de supermarkt of samen de hond uitlaten. Zomaar een kaartje sturen of iemand helpen bij het koken of tuinieren. Een simpel ‘hoe gaat het met je?’ kan al veel voor iemand betekenen.

Eenzaamheid

Bijna de helft van de Nederlanders heeft eenzaamheidsgevoelens. 1 op de 7 voelt zich erg eenzaam. Eenzaamheid betekent dat je je niet verbonden voelt met iemand. De invloed van eenzaamheid is groot en kan leiden tot gezondheidsrisico’s.

Actieprogramma Eén tegen eenzaamheid

In het kader van het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid – georganiseerd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport – wordt van 26 september t/m 2 oktober de Week tegen Eenzaamheid georganiseerd.  De gemeente De Ronde Venen sluit hier ook bij aan onder de naam Week van de Ontmoeting. In het hele land vinden er speciale activiteiten plaats met extra aandacht voor ontmoeting en contact. Het motto dit jaar is: ‘Kom erbij!’

Activiteitenprogramma

In opdracht van de gemeente coördineert Tympaan De Baat dit project. Net als voorgaande jaren wordt er nauw samengewerkt met een aantal lokale coalitiepartners. Tijdens de Week van de Ontmoeting stellen zij met elkaar een mooi activiteitenprogramma samen dat tijdig via diverse kanalen met de inwoners van De Ronde Venen gedeeld wordt.

Activiteiten van organisaties

Ben jij betrokken bij een (maatschappelijke) organisatie en zou je leuke activiteiten willen organiseren in de Week van de Ontmoeting? Neem dan contact op met de coördinator van Eén tegen Eenzaamheid via luisterpunt@stdb.nl.

Activiteiten van inwoners

Ook als inwoner kun je leuke activiteiten bedenken. Kook je bijvoorbeeld graag? Nodig dan eens wat alleenstaande mensen uit op een maaltijd bij jou thuis.

Iedereen kan te maken krijgen met eenzaamheid. Bij jezelf of een ander en ongeacht je leeftijd. En iedereen kan er iets tegen doen. Kijk eens op deze website:

https://www.eentegeneenzaamheid.nl/dit-kun-jij-doen/ Zou jij over het onderwerp ‘eenzaamheid’ wel eens in gesprek willen gaan? Neem dan contact op met Tympaan De Baat via (0297) 230 280 of luisterpunt@stdb.nl.