Ommekaar

Ommekaar is een plek voor mensen die te maken hebben gekregen met de diagnose kanker. Wanneer je met kanker geconfronteerd wordt krijg je te maken met veel onzekerheden, verdriet en vragen. Contact met mensen die hetzelfde hebben meegemaakt kan je helpen. Bijvoorbeeld bij het verwerken van indrukken en gevoelens die je ervaart in je ziekteproces. 

Zaken die vaak alleen iemand die ook kanker heeft (of heeft gehad) begrijpt.

In laagdrempelige bijeenkomsten bieden we een luisterend oor en een plek waar je met gelijkgestemden contact kunt hebben, een plek waar je jezelf kan zijn, los van alle medische ballast. Hier kunnen we herkenning en erkenning bij elkaar vinden en evt. tips uitwisselen in een ongedwongen sfeer. Ook familieleden en betrokkenen zijn van harte welkom.

Ommekaar in de Angstelborgh Abcoude. Iedere 1e donderdagmiddag van de maand van 14.00 tot 16.00 uur.
Adres: Dorpszicht 22a, 1391 LX Abcoude.

De toegang is gratis. Aanmelden is prettig, maar niet verplicht.

Voor info en aanmelding:
Loes de Kraker 0614341311 en Renée Splinter 0624960451
e-mailadres: ommekaar@hotmail.com