Dementie

Als je zorgt voor iemand met dementie dan komt er vast heel wat op je af. Daarom organiseert Tympaan-De Baat regelmatig een gespreksgroep dementie.  Mantelzorgers van mensen met dementie kunnen in vijf bijeenkomsten ervaringen uitwisselen en handvatten krijgen in het omgaan met de situatie.

In de bijeenkomsten komen thema’s aan de orde zoals: Hoe is mijn leven veranderd, hoe ga ik om met gedragsveranderingen, hoe kijk ik naar de toekomst, hoe blijf ik als mantelzorger in balans. Er is gelegenheid om ervaringen uit te wisselen, jouw vragen te bespreken en samen te zoeken naar oplossingen voor problemen waar je tegen aan loopt. In de gespreksgroep kom je andere mantelzorgers tegen die in een vergelijkbare situatie zitten. Dat maakt dat jouw verhalen worden herkend en de groepsgenoten begrijpen wat jij doormaakt.

De gespreksgroep wordt begeleid door de mantelzorgconsulent van Tympaan-De Baat en een vrijwilliger met ervaring als beroepskracht in de zorg. Als er behoefte is aan specifieke kennis, is er de mogelijkheid om een gastspreker uit te nodigen. 

Op deze site wordt bekend gemaakt wanneer een nieuwe gespreksgroep start. 
Mantelzorg De Ronde Venen: (0297) 230 280 / mantelzorg@stdb.nl.