Personenalarmering

Je wilt zelfstandig blijven wonen. Je vindt het een veilig gevoel dat je alarm kunt slaan in het geval er iets met je is. Wellicht kan de personenalarmering iets voor jou betekenen...

Wat is personenalarmering?

Personenalarmering is een voorziening die garandeert dat in geval van nood iemand hulp komt bieden. Dit gebeurt via een alarmapparaat dat wordt aangesloten op een telefoonlijn. Je krijgt een zendertje dat met een koordje om de hals gedragen kan worden. Met dit alarmsysteem heb je altijd de zekerheid dat je snel gehoord en geholpen wordt. Dat is een veilig gevoel, zeker als je alleen woont. In geval van nood leg je met één druk op de knop verbinding met de alarmcentrale, die vervolgens de aangegeven contactpersoon inschakelt als dat nodig is. Je contactpersoon is een familielid of een buurvrouw die snel bij je kan zijn in geval van nood.
Bel voor vragen met de contactpersonen bij Tympaan-De Baat op: 0297-230280.  

Hoe werkt personenalarmering?

Als je hulp nodig hebt, bijvoorbeeld omdat je gevallen bent, hoef je alleen op de knop van de zender te drukken die je om jouw pols of hals draagt. De zender zorgt ervoor dat je in contact komt met de alarmcentrale via een spreek-luister verbinding. De centrale is 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar. Direct nadat je gemeld hebt wat er aan de hand is, wordt er zo nodig contact gezocht met de eerste contactpersoon uit jouw omgeving. Je hebt zelf aan ons doorgegeven wie er gebeld kunnen worden. Deze personen moeten wel jouw huissleutel hebben.

Wie worden er gebeld?

Je geeft bij het intake gesprek zelf door wie in geval van nood gebeld kunnen worden. Voorwaarden zijn dat er minimaal drie personen zijn die in jouw buurt wonen en snel genoeg bij je kunnen zijn. Deze mensen, dit kan familie zijn, vrienden of buren, worden in de volgorde die jij hebt opgegeven gebeld. Aan de hulpverleners worden geen eisen gesteld. Is er helemaal niemand bereikbaar dan wordt contact opgenomen met de politie.

Wanneer kom je in aanmerking?

Je komt voor personenalarmering in aanmerking als je door leeftijd, ziekte of handicap risico loopt in een noodsituatie te raken. (Je moet bereid zijn om de knippen en vergrendelingen op de voordeur niet te gebruiken en huissleutels te geven.)

Wat zijn de kosten?

Het abonnement voor de apparatuur, het onderhoud en de meldkamer bedraagt €18,00 per maand. 
Eenmalige aansluitkosten €75,00.

Tympaan-De Baat heeft als erkende installateur van Personenalarmering een contract met de zorgverzekeraars Zorg en Zekerheid, de Eno-groep* en ONVZ** die aan de verzekerden een deel van de aansluit- en abonnementskosten vergoeden.

Loopt je zorgverzekering bij Zorg en Zekerheid, de Eno-groep of ONVZ?
Dan geldt een eigen bijdragen van € 4,00 per maand, mits een indicatie voor personenalarmering is verkregen. 
De aansluit- en aanvullende kosten worden rechtstreeks door Tympaan-De Baat verrekend met uw zorgverzekeraar. 
*=HollandZorg, Salland, ZorgDirect. **= PNOzorg, VvAA

Loopt je zorgverzekering ergens anders?
Dan geldt de maandelijkse bijdrage van €18,00 (+ €4,00 per maand voor eventuele uitbreiding) en de eenmalige aansluitkosten van €75,00. 
Veel verzekeraars kennen een (deel-)vergoeding van de kosten voor personen alarmering op grond van medische redenen.
Informeer hiernaar bij je zorgverzekeraar. De verzekeraar vraagt in de meeste gevallen een indicatieverklaring van de huisarts.

Kom je er zelf niet uit? De ouderenadviseur van Tympaan-De Baat kan je ook in dit geval helpen bij de aanvraag.

Certificering

Alle personenalarmering apparatuur voldoet aan de eisen van het ketenkeurmerk Wonen, Diensten, Techniek voor Mensen, WDTM dat wordt getoetst door Quality Assurance E-Health, QAEH.

Voor meer informatie en aanmelding kun je contact opnemen met Tympaan-De Baat op: 0297-230280.