Personenalarmering

Je wilt zelfstandig blijven wonen. Je vindt het een veilig gevoel dat je alarm kunt slaan in het geval er iets met je is. Wellicht kan de personenalarmering iets voor jou betekenen...

Wat is personenalarmering?

Personenalarmering is een voorziening die garandeert dat in geval van nood iemand hulp komt bieden. Dit gebeurt via een alarmapparaat dat wordt aangesloten op een telefoonlijn. Je krijgt een zendertje dat met een koordje om de hals gedragen kan worden. In geval van nood leg je met één druk op de knop verbinding met de alarmcentrale, die vervolgens de aangegeven contactpersoon inschakelt. Dit kan een familielid of een buurvrouw zijn, maar ook soms iemand van de thuiszorg. Met dit alarmsysteem heb je altijd de zekerheid dat je snel gehoord en geholpen wordt. Dat is een veilig gevoel, zeker als je alleen woont.

Hoe werkt personenalarmering?

Als je hulp nodig hebt, bijvoorbeeld omdat je gevallen bent, hoef je alleen op de knop van het zendertje te drukken welke je om jouw pols of hals draagt. Het zendertje zorgt ervoor dat je in contact komt met de meldkamer. Deze centrale is 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar. Direct na jouw melding bij de meldkamer wordt er contact gezocht met de betrokkenen uit jouw omgeving. Je geeft zelf aan ons door wie er gebeld kunnen worden. Deze personen moeten wel jouw huissleutel hebben.

Wie worden er gebeld?

Je geeft bij het intake gesprek zelf door wie in geval van nood gebeld kunnen worden. Voorwaarden zijn dat er minimaal drie personen die zo in jouw buurt te wonen dat snel genoeg bij u kunnen zijn. Deze mensen, dit kan familie zijn, vrienden maar ook buren, worden in de volgorde die jij hebt opgegeven gebeld. Is er helemaal niemand bereikbaar dan wordt contact opgenomen met de politie. Aan de hulpverleners worden geen eisen gesteld.

Valdetector

Je kunt de personenalarmering (tegen een maandelijkse vergoeding van 4 euro) uitbreiden met een valdetector. Valdetectoren zijn bedoeld voor mensen die een grote kans maken om te vallen en als het gevolg daarvan niet meer zelfstandig kunnen alarmeren met een drukknop. Een valdetector registreert plotselinge bewegingen en schokken, precies wat bij een val gebeurt. Een valdetector maakt bij een val automatisch alarm.

Wanneer kom je in aanmerking?

Je komt voor personenalarmering in aanmerking als je door leeftijd, ziekte of handicap risico loopt in een noodsituatie te raken. (Je moet bereid zijn om de veiligheidsknippen of vergrendelingen op de voordeur niet te gebruiken.)

Wat zijn de kosten?

Het maandelijkse abonnement voor apparatuur, onderhoud en meldkamer bedraagt € 18,00. De eenmalige aansluitkosten zijn € 75,00. De uitbreiding met valdetectie bedraagt een extra € 4,00 per maand.

Ben je verzekerd bij Zorg en Zekerheid? 
Dan verrekenen wij de kosten (indien je hiervoor een indicatie krijgt) direct met de zorgverzekeraar. Er geldt dan alleen nog een eigen bijdrage van slechts € 4,00 per maand. Kies je voor de extra functie van een valdetector dan is jouw eigen bijdrage € 8,00 per maand.

Ergens anders verzekerd?
Veel verzekeraars kennen een (deels)vergoeding van de kosten voor personenalarmering op grond van een medische redenen. Informeer hiernaar bij jouw verzekeraar. De verzekeraar wil in de meeste gevallen wel een indicatie verklaring van jouw huisarts. Kom je er zelf niet uit? De ouderenadviseur van Tympaan-De Baat kan je ook in dit geval helpen bij de aanvraag.

Certificering

Alle apparaten voldoen aan de eisen van het WDTM-QAEH ketenkeurmerk. (QAEH staat voor Quality Assurance E-Health)

Voor meer informatie en aanmelding kun je contact opnemen.