Belastinghulp

De belastinghulp is bestemd voor alle zelfstandig wonenden in De Ronde Venen die door leeftijd en/of handicap hulp nodig hebben bij invullen van hun belastingpapieren.

Wanneer kun je hier een beroep op doen?

Om gebruik te maken van onze hulp moet je aan een aantal voorwaarden voldoen: 

  • Je hebt de AOW gerechtigde leeftijd, of
  • je hebt nog niet de AOW gerechtigde leeftijd maar een van de volgende uitkeringen: WWB (bijstand), WIA, WAJONG, IAOW, of het minimuminkomen.

En

  • je hebt een laag inkomen, bijvoorbeeld AOW en een klein pensioen,
  • je hebt geen inkomen in box 3 en
  • je hebt geen eigen onderneming (gehad).

Hoe werkt het?

Wanneer je van deze hulp gebruik wilt maken, zoeken wij voor jou een vrijwilliger die een afspraak met je maakt. Hij of zij vertelt jou ook wat je vooraf klaar moet leggen. De vrijwilliger vult bij jou thuis de gegevens in en zorgt er voor dat de aangifte voor de gestelde datum bij de belastingdienst terecht komt.

Je bent zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste gegevens en je ondertekent zelf jouw aangifte met jouw eigen DigiD code. De eindverantwoordelijkheid voor de juistheid van de aangifte ligt altijd bij jou.

Enige weken na het bezoek ontvangt je via de Tympaan-De Baat een kopie van jouw aangifte.

Wie zijn de vrijwilligers?

De vrijwilligers van de Tympaan-De Baat zijn deskundig en op de hoogte van zaken die belangrijk zijn bij het invullen van de papieren. Ieder jaar worden zij bijgeschoold door de belastingdienst.

Wat zijn de kosten?

Voor het invullen van een formulier wordt een bijdrage van € 12.50 gevraagd. Echtparen betalen € 20,00. Je ontvangt voor het betalen van deze bijdrage van de vrijwilliger een eenmalige machtiging van Tympaan-De Baat. De vrijwilliger kan gelijktijdig met de aangifte een aanvraag of wijziging huur-/zorgtoeslag invullen, indien gewenst. Extra kosten: € 7,50.

Voor meer informatie en aanmelding kunt je contact opnemen.