Taal in de Praktijk

Nieuwe Wet Inburgering
Om als nieuwkomer in Nederland mee te kunnen doen aan de samenleving heb je kennis nodig van de Nederlandse taal. Afhangend van het land van herkomst geldt er een inburgeringsplicht en moet je een examen doen. In de nieuwe Wet Inburgering die in 2022 van kracht gaat zijn er drie trajecten die een nieuwkomer kan volgen om aan deze verplichting te voldoen. Twee daarvan zijn bestemd voor mensen die bijvoorbeeld geletterd zijn, al op school hebben gezeten of kunnen leren; dit wordt ‘leerbaar’ genoemd. Er zijn ook nieuwkomers voor wie het volgen van taallessen door allerlei omstandigheden, lastig is. Zij willen graag meedoen aan de samenleving maar missen niet alleen de taalvaardigheid maar ook de ervaring met praktische zaken zoals bijvoorbeeld een rit met het openbaar vervoer maken, boodschappen doen op de markt of, zeker tijdens de corona pandemie, digitale vaardigheden. Voor hen is er een derde traject in de nieuwe Wet Inburgering, de zogenaamde Z-route waarbij de Z staat voor Zelfredzaamheid. Zij gaan wel naar een taalschool maar hoeven geen examen te doen, zij hebben een urenverplichting.

Het project Taal in de Praktijk
Vooruitlopend op de nieuwe wet heeft Tympaan – De Baat, in samenwerking met de gemeente De Ronde Venen,  voor deze groep Taal in de Praktijk ontwikkeld. De deelnemers gaan, via de gemeente, 2 dagdelen per week naar een professionele school  Zij besteden hun ‘derde dagdeel’ aan het met een vrijwilliger oefenen van de geleerde taal en het samen ondernemen van activiteiten, vrijwilligerswerk of het leren van digitale vaardigheden. Op deze wijze zijn sinds de start van het project in 2019 al verschillende deelnemers geholpen om taalvaardiger en met meer zelfvertrouwen aan de samenleving deel te nemen.

Met de vernieuwde Wet Inburgering  zal Taal in de Praktijk bij wijze van derde dagdeel, een inloopochtend organiseren. Op een vaste ochtend in de week kunnen deelnemers aan het professionele taaltraject hier de taal oefenen, geholpen worden met digitale vaardigheden, thema-voorlichtingen volgen over o.a. gezondheid, de gemeente of sport, samen creatief bezig zijn en natuurlijk koffie of thee drinken. Het doel is om, samen met een aantal vrijwilligers, een omgeving te creëren waarin mensen zich veilig en vertrouwd genoeg voelen om uit hun comfortzone te stappen en Nederlands te praten, nieuwe vaardigheden te leren en, door middel van voorlichting en eventuele excursies, meer te leren over verschillende aspecten van de Nederlandse samenleving.

Bij Taal in de Praktijk ben je ook welkom wanneer je al langer in Nederland bent en het je niet lukt om de Nederlandse taal te leren en de weg te vinden in de samenleving.

Informatie
Wil je meer weten over Taal in de Praktijk, als vrijwilliger of ken je iemand die als deelnemer hiervoor in aanmerking zou kunnen komen?

Neem dan contact op met Nici Sonderman, n.sonderman@stdb.nl of telefonisch 0297 – 230 280 (maandag, dinsdag en donderdag)