Belastinghulp

Wat is de belastinghulp?

De belastinghulp is bestemd voor alle zelfstandig wonende in De Ronde Venen die door leeftijd en/of handicap hulp nodig hebben bij invullen van hun belastingpapieren.

Wanneer kunt u hier een beroep op doen?

Om gebruik te maken van onze hulp moet u aan een aantal voorwaarden voldoen: 

•        u heeft de AOW gerechtigde leeftijd

•        u heeft een laag inkomen, bijvoorbeeld AOW en een klein pensioen

•        u heeft geen inkomen in box 3

•        u heeft nog niet de AOW gerechtigde leeftijd maar een van de volgende uitkeringen: WWB (bijstand), WIA, WAJONG, IAOW, of het minimuminkomen.

•        u heeft geen eigen onderneming (gehad)

Hoe werkt het?

Wanneer u van deze hulp gebruik wilt maken, zoeken wij voor u een vrijwilliger die een afspraak met u maakt. Hij of zij vertelt u ook wat u vooraf klaar moet leggen. De vrijwilliger vult bij u thuis de gegevens in en zorgt er voor dat de aangifte voor de gestelde datum bij de belastingdienst terecht komt.

U bent zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste gegevens en u ondertekent zelf uw aangifte met uw eigen DigiD code. De eindverantwoordelijkheid voor de juistheid van de aangifte ligt altijd bij u.

Enige weken na het bezoek ontvangt u via de Tympaan-De Baat een kopie van uw aangifte.

Wie zijn de vrijwilligers?

De vrijwilligers van de Tympaan-De Baat zijn deskundig en op de hoogte van zaken die belangrijk zijn bij het invullen van de papieren. Ieder jaar worden zij bijgeschoold door de belastingdienst.

Wat zijn de kosten?

Voor het invullen van een formulier wordt een bijdrage van € 12.50 gevraagd. Echtparen betalen € 20,00. U ontvangt voor het betalen van deze bijdrage van de vrijwilliger een eenmalige machtiging van Tympaan-De Baat. De vrijwilliger kan gelijktijdig met de aangifte een aanvraag of wijziging huur-/zorgtoeslag invullen, indien gewenst. Extra kosten: € 7,50.

Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met Tympaan-De Baat 

 

 

Design & Bouw: twovisions digitaal bureau